RODO

Klauzula informacyjna dotycząca klientów \ kontrahentów Firmy F.H.U. BABIK

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest F.H.U. BABIK Przemysław Babik ul. Kościuszki 63, 07-411 Rzekuń zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@babik.com.pl lub telefonując pod numer: 884882511

  2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów i kontaktów handlowych,
  3. Twoje dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim poza naszymi podwykonawcami,
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów,
  5. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez F.H.U. BABIK zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w tym w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń,
  6. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu oraz zażądania zaprzestania przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jednakże dane będą mogły być przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
  7. Twoje Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  8. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie z tym, że dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń,
  9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

POMOC ZDALNACERTUM
Bezpieczeństwo w sieci

Podpis Elektroniczny
Certyfikaty Email / SSL

NASI KLIENCI
Programy partnerskie: Oferujemy programy firmy InsERT: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant. Dodatkowo prowadzimy serwis dla klientów tych programów. Oferujemy program firmy MagresNET oraz prowadzimy wsparcie dla użytkowników tego programu. Xopero Backup – centralnie zarządzane rozwiązanie do backupów serwerów i stacji roboczych. Oferujemy programy wraz z serwisem produktów firmy Wapro:
Mag, Fakir, Kaper, Analizy, Gang, Best
Obsługujemy oraz serwisujemy klientów programu NET Hipermarket i NetAgent. Oferujemy kupno wraz z wsparciem technicznym oprogramowanie firmy SaldeoSmart. Oferujemy programy firmy Elisoft: Firma, Faktury oraz prowadzimy pomoc techniczną dla klientów tych programów. Oferujemy w sprzedaży autorskie programy firmy Acomnex oraz autorskie dodatki firmy Acomnex do programów firm InsERT oraz WAPRO